STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1876 j.nr. 78
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1875 j.nr. 17
Fortsætter som Mag 1 afd 1877 j.nr. 53

Sager
1876 1-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)