STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1875 j.nr. 17

Fortsat fra Mag 1 afd 1874 j.nr. 7
Fortsætter som Mag 1 afd 1876 j.nr. 78

Sager
1875 1-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)