STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 7

Fortsat fra Mag 1 afd 1873 j.nr. 5
Fortsætter som Mag 1 afd 1875 j.nr. 17

Sager
1874 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)