STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 20

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 18
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 30

Sager
1880 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)