STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 30

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 20
Fortsætter som Mag 1 afd 1882-1898 j.nr. 11

Sager
1881 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)