STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1882-1898 j.nr. 11

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 30

Sager
1882-1898

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)