STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Deklarationer i henhold til fredstraktaten af 30/10 1864

Deklarationer i h.t. fredstraktaten

Magistratens 1. afdeling 1869 j.nr. 445

Fortsat fra Mag 1 afd 1868 j.nr. 234
Fortsætter som Mag 1 afd 1870 j.nr. 50

Sager
1869 326-450

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)