STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Deklarationer i henhold til fredstraktaten af 30/10 1864

Deklarationer i h.t. fredstraktaten af 30/10 1864

Magistratens 1. afdeling 1868 j.nr. 234

Fortsat fra Mag 1 afd 1867 j.nr. 60
Fortsætter som Mag 1 afd 1869 j.nr. 445

Sager
1868 226-325

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)