STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Deklarationer i henhold til fredstraktaten af 30/10 1864

Deklarationer i h.t. fredstraktaten

Magistratens 1. afdeling 1870 j.nr. 50
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1869 j.nr. 445

Sager
1870 1-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)