STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatregnskaber (fra Bogholderiet)

Legatregnskaber

Magistratens 1. afdeling 1873 j.nr. 1086

Fortsat fra Mag 1 afd 1872 j.nr. 1135
Fortsætter som Mag 1 afd 1874 j.nr. 1448

Sager
1873 1001-1200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)