STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatregnskaber (fra Bogholderiet)

Legatregnskaber

Magistratens 1. afdeling 1872 j.nr. 1135
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1871 j.nr. 948
Fortsætter som Mag 1 afd 1873 j.nr. 1086

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)