STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatregnskaber (fra Bogholderiet)

Legatregnskaber

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 1448

Fortsat fra Mag 1 afd 1873 j.nr. 1086
Fortsætter som Mag 1 afd 1875 j.nr. 1862

Sager
1874 1351-1500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)