STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1860 j.nr. 3

Fortsat fra Mag 1 afd 1859 j.nr. 1076
Fortsætter som Mag 1 afd 1861 j.nr. 1

Sager
1860 1-4.140

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)