STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1861 j.nr. 1
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1860 j.nr. 3
Fortsætter som Mag 1 afd 1862 j.nr. 14

Sager
1861 1-2.150

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)