STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1859 j.nr. 1076

Fortsætter som Mag 1 afd 1860 j.nr. 3

Sager
1859 1026-1076

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)