STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1873 j.nr. 942
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1872 j.nr. 1037
Fortsætter som Mag 1 afd 1874 j.nr. 1006

Sager
1873 851-1000

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)