STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 1006

Fortsat fra Mag 1 afd 1873 j.nr. 942

Sager
1874 1001-1075

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)