STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1872 j.nr. 1037
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1871 j.nr. 1407
Fortsætter som Mag 1 afd 1873 j.nr. 942

Sager
1872 1001-1225

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)