STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1871 j.nr. 1407

Fortsat fra Mag 1 afd 1870 j.nr. 1755
Fortsætter som Mag 1 afd 1872 j.nr. 1037

Sager
1871 1351-1500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)