STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1870 j.nr. 1755

Fortsat fra Mag 1 afd 1869 j.nr. 1949
Fortsætter som Mag 1 afd 1871 j.nr. 1407

Sager
1870 1651-1800

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)