STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd m.fl.

Magistratens 1. afdeling 1891 j.nr. 459

Fortsat fra Mag 1 afd 1890 j.nr. 148
Fortsætter som Mag 1 afd 1892 j.nr. 35

Sager
1891 401-550

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)