STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd m.fl.

Magistratens 1. afdeling 1892 j.nr. 35

Fortsat fra Mag 1 afd 1891 j.nr. 459
Fortsætter som Mag 1 afd 1893-1898 j.nr. 16

Sager
1892 25-50.25

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)