STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd m.fl.

Magistratens 1. afdeling 1890 j.nr. 148

Fortsat fra Mag 1 afd 1889 j.nr. 85
Fortsætter som Mag 1 afd 1891 j.nr. 459

Sager
1890 76-200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)