STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd o.l.

Magistratens 1. afdeling 1889 j.nr. 85

Fortsat fra Mag 1 afd 1888 j.nr. 157
Fortsætter som Mag 1 afd 1890 j.nr. 148

Sager
1889 50-85

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)