STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1876 j.nr. 877

Fortsat fra Mag 1 afd 1875 j.nr. 1255
Fortsætter som Mag 1 afd 1877 j.nr. 1205

Sager
1876 851-1000

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)