STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1877 j.nr. 1205

Fortsat fra Mag 1 afd 1876 j.nr. 877
Fortsætter som Mag 1 afd 1878 j.nr. 983

Sager
1877 1076-1225

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)