STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1875 j.nr. 1255

Fortsætter som Mag 1 afd 1876 j.nr. 877

Sager
1875 1151-1300

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)