STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgebeskikkelse i anl.af optagelse på underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1892 j.nr. 176

Fortsat fra Mag 1 afd 1891 j.nr. 312
Fortsætter som Mag 1 afd 1893-1898 j.nr. 18

Sager
1892 101-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)