STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgebeskikkelse i anl.af optagelse på underofficersskole

Magistratens 1. afdeling 1893-1898 j.nr. 18

Fortsat fra Mag 1 afd 1892 j.nr. 176

Sager
1893, 1895-1898

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)