STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgebeskikkelse i anl.af optagelse på underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1891 j.nr. 312

Fortsat fra Mag 1 afd 1890 j.nr. 277
Fortsætter som Mag 1 afd 1892 j.nr. 176

Sager
1891 251-400

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)