STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd o.l.

Magistratens 1. afdeling 1886 j.nr. 159

Fortsat fra Mag 1 afd 1885 j.nr. 150
Fortsætter som Mag 1 afd 1887 j.nr. 163

Sager
1886 126-200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)