STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd o.l.

Magistratens 1. afdeling 1885 j.nr. 150

Fortsat fra Mag 1 afd 1884 j.nr. 181
Fortsætter som Mag 1 afd 1886 j.nr. 159

Sager
1885 101-175

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)