STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd o.l.

Magistratens 1. afdeling 1884 j.nr. 181

Fortsat fra Mag 1 afd 1883 j.nr. 175
Fortsætter som Mag 1 afd 1885 j.nr. 150

Sager
1884 151-300

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)