STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Meddelelser om valg af oldermænd, formænd o.l.

Magistratens 1. afdeling 1887 j.nr. 163

Fortsat fra Mag 1 afd 1886 j.nr. 159
Fortsætter som Mag 1 afd 1888 j.nr. 157

Sager
1887 151-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)