STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1884 j.nr. 136

Fortsat fra Mag 1 afd 1883 j.nr. 640
Fortsætter som Mag 1 afd 1885 j.nr. 209

Sager
1884 100-150

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)