STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1883 j.nr. 640

Fortsat fra Mag 1 afd 1882 j.nr. 752
Fortsætter som Mag 1 afd 1884 j.nr. 136

Sager
1883 601-750

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)