STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1882 j.nr. 752

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 635
Fortsætter som Mag 1 afd 1883 j.nr. 640

Sager
1882 701-800

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)