STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 635

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 750
Fortsætter som Mag 1 afd 1882 j.nr. 752

Sager
1881 601-675

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)