STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 750

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 831
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 635

Sager
1880 701-825

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)