STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1885 j.nr. 209

Fortsat fra Mag 1 afd 1884 j.nr. 136
Fortsætter som Mag 1 afd 1886 j.nr. 75

Sager
1885 176-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)