STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bevillinger om handel med klude og ben

Andragender om at handle med klude og ben m.v.

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 68

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 40
Fortsætter som Mag 1 afd 1882-1921 j.nr. 3

Sager
1881 51-75

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)