STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bevillinger om handel med klude og ben

Bev. om handel m.klude & ben

Magistratens 1. afdeling 1882-1921 j.nr. 3

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 68

Sager
1882-1921

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)