STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bevillinger om handel med klude og ben

Andragender om at handle med klude og ben m.v.

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 40

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 70
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 68

Sager
1880 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)