STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bevillinger om handel med klude og ben

Handel med klude og ben m.v.

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 70

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 240
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 40

Sager
1879 51-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)