STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetninger fra Bogholderiet om ledige og uhævede legatlodder

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 200

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 104
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 1010

Sager
1880 176-225

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)