STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 104

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 983
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 200

Sager
1879 101-200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)