STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetninger fra Bogholderiet om ledige og uhævede legatlodder

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 1010

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 200

Sager
1881 976-1075

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)