STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Marskandiserborgerskab

Andragender om marskandiserborgerskab

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 60

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 130
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 62

Sager
1880 51-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)