STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Marskandiserborgerskab

Andragender om marskandiserborgerskab

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 62

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 60
Fortsætter som Mag 1 afd 1882-1921 j.nr. 1

Sager
1881 51-75

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)