STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Marskandiserborgerskab

Marskandiserborgerskaber

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 130

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 359
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 60

Sager
1879 101-200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)